Forsiden på KS infohefte om lokalt klimaarbeid Les KS infohefte om lokalt klimaarbeid

KOMPLETT - Kommunenes planverktøy for klima- og energiplan

KOMPLETT er et verktøy som vil gjøre det vesentlig enklere å lage gode klima- og energiplaner. Det er bygget opp rundt en sjekkliste der brukeren blir ledet punkt for punkt for å gjennomføre en planprosess. Ved å bruke dette verktøyet vil kommunen bli spart for mye arbeid, som i stedet kan brukes til å få frem gode tiltak.